Phim Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm (The Green Dragon Conspiracy) 1982 HD-Lồng tiếng