Tập LT Nhất Đao Khuynh Thành - Thuyết Minh, Lồng Tiếng (Blade Of Fury) 1993 HD-Lồng tiếng