Tập 1 Sát Thủ, Giết Tôi Đi (Kill Me) 2016 HD-Thuyết minh