Tập 1 Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý 3: Mái Tóc Vô Danh (The Great Adventurer Wesley: Mind Port (2018)) 2018 HD-Thuyết minh